Personvogner som ikke er i bruk

Krøderbanen har mange personvogner som ikke brukes i togtrafikken. Noen av disse vognene er hensatt for mindre reparasjoner eller oppussing, mens andre vogner må gjennomgå store arbeider før de kan brukes.

Noen av de lagrede vognene har vært brukt som verkstedvogner eller losjivogner ved banearbeider m.v. etter at de ble tatt ut av bruk i ordinær persontrafikk. Enkelte av disse er de siste eksisterende vognene av sine typer, og det er meningen å sette disse i stand igjen som personvogner når tilstrekkelige ressurser blir tilgjengelige.
Noen vogner er i så dårlig stand eller er så mye ombygget at det ikke er praktisk mulig å sette dem i kjørbar stand. Disse er tatt vare på slik at deler av dem kan brukes ved istandsettelse av andre, tilsvarende vogner.

Oversikt over personvogner som vanligvis brukes i museumstogtrafikken finnes her.

Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
BCZo2b  31 31 BCZo2b 2- og 3-klassevogn med rullestolheis og innredning for bevegelseshemmede Under reparasjon
BCo3a 36 36 BCo3a 2- og 3-klassevogn
(mangler innredning)
Hensatt
Co 85 85 Co3b 3-klasse lokaltogvogn Under oppussing
BCo2c 108 108 BCo2c 2- og 3-klasse sidegangsvogn Under restaurering
Rco 116 116 Rco
(oppr. ACo1a)
Losjivogn
(opprinnelig 2- og 3-klasse sovevogn)
Hensatt
Ro 126 126 Ro
(oppr. Bo2a)
Verkstedvogn
(opprinnelig 2-klassevogn)
Hensatt
Rco 161 02 s 161 Rco
(oppr. Co4d)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Hensatt
Co 176 176 Co3a 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
Co4a 195 195 Co4a 3-klasse midtgangsvogn Under restaurering
Co3a 222 222 Co3a 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
Co2b  224 224 Co2b 3-klasse sidegangsvogn Hensatt
B 255 255 B 2-klasse inspeksjonsvogn
(kun vognkasse)
Hensatt
Co3c 288 288 Co3c 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
CDFo3a 295 295 CDFo3a 3-klasse midtgangsvogn med post-, konduktør- og reisegodsavdeling Hensatt
Rco 315 315 Rco Mannskapsvogn  Hensatt
Rco 330 330 Rco
(oppr. Co2a)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Hensatt
Co2a 164 331 Rco
(oppr. Co2a)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Hensatt
Co3d 451 451 Co3d 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
CF3b 548 548 CF3b 3-klasse midtgangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling Under restaurering
CFo2a 778 778 CFo2a 3-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling Hensatt
CFo2b 796 796 CFo2b 2-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling Hensatt
Co3a 887 887 Co3a 3-klasse midtgangsvogn
Ombygget til møtelokale
Hensatt
Rco 891 891 Rco
(oppr. Co1a)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klasse sovevogn)
Hensatt
Bo 950 950 Bo2c 2-klasse sidegangsvogn med salong Lagret
Rco 972 972 Rco
(oppr. CDFo3c)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn med konduktør-, reisegods- og postavdeling)
Hensatt
Ro 975 975 Rco
(oppr. Co3b)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Brukes som losjivogn
R 3025 3025 R
(oppr. CF)
Verkstedvogn
(opprinnelig 3-klasse- og konduktørvogn)
Brukes som verkstedvogn
CF 3552 3552 CF Konduktør- og reisegodsvogn med 3-klassekupé Hensatt fior reparasjon
R 12102 12102 R
(oppr. Fd)
Verkstedvogn
(opprinnelig konduktør- og reisegodsvogn)
Brukes som verkstedvogn
F 14011 14011 F type 10 Konduktør- og reisegodsvogn Hensatt
F 15013 15013 F type 8 Konduktør- og reisegodsvogn Under restaurering
Co2b 18099 18099 Co2b 3-klasse sidegangsvogn Hensatt
BFS65 18626 18626  BFS65
(oppr. CFo4c)
2-klasse lokaltogvogn med konduktøravdeling og førerplass Hensatt
BFS65 18679 18679 BFS65
(oppr. Co4c)
2-klasse lokaltogvogn med konduktøravdeling og førerplass Hensatt
B1 19925 19925 B1 2-klasse midtgangsvogn Hensatt
F1 21401 21401 F1 Konduktør- og reisegodsvogn Brukes som verkstedvogn