Hvem er vi?

Krøderbanen drives av Stiftelsen Buskerudmuseet og Norsk Jernbaneklubb - driftsgruppe Krøderbanen.

Buskerudmuseet avdeling Krøderbanen (BM) er et halvoffentlig museum med fem fast ansatte. BM har ansvaret for infrastrukturen (bygninger og spor), samt de historiske samlingene. BM administrerer også vedlikeholdet av det rullende materiellet.

Norsk Jernbaneklubb - driftsgruppe Krøderbanen (NJK-Krøderbanen) står ansvarlig for kjøringen av veterantogene og trafikkstyringen. Medlemmer i driftsgruppen utfører alle tjenester i forbindelse med trafikkavviklingen og bistår i tillegg til vedlikeholdet av materiell og infrastruktur. Alt arbeid i regi av NJK-Krøderbanen utføres på frivillig basis.

Kontakt oss!
 
Krøderen stasjon med motorvogn 87.03

 

 

Sist oppdatert 21.05.2015