Lokalavdelingens medlemsmøter bød på et variert utvalg av foredragsholdere med like varierte temaer.  De fleste foredragsholderne kom fra egne rekker, men vi hadde også noen spennede besøk "fra den store verden der ute".

Museumsdirektør Andreas Dreyer på Norsk Jernbanemuseum avla oss et besøk på et medlemsmøte i februar.

At lokalavdeling Vestfold fikk besøk av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vet vi har blitt lagt merke til også utenfor NJKs rekker, og det skal nok noe til for oss å toppe den.  Men, man skal aldri si aldri ...

2016 09 06 7228 HMT700

En absolutt engasjert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen underholdt sitt publikum i mye lenger tid enn hva som var forespeilet oss.