Lokalavdeling Vestfold har tilhold på Råstad stasjon, og leier av Stiftelsen Råstad Stasjon som har vært eier av stasjonen siden 1991.

Råstad stasjon ble oppført til Vestfoldbanens åpning i 1881, og er en av de fem stasjonene - Galleberg, Barkåker, Råstad, Jåberg og Bjørkedal - som ble oppført med de minste bygningene, "Mellemstation av 4die Klasse".  Det var Balthazar Lange som var arkitekt for banens bygninger, og han utarbeidet såkalte "normaler" for stasjonsbygninger.  Disse normalene var basert på størrelse. 

 

Råstad stasjon sommeren 1976, da lokalavdelingen var nyetablert og det fortsatt var stopp av lokaltogene.

Tønsberg og Larvik fikk særskilt flotte stasjoner i sten.  Byene Holmestrand, Sandefjord og Porsgrunn fikk like bygninger, såkalte bystasjoner, og som var de største om en ser bort fra Tønsberg og Larvik.  Neste størrelse var 2den Klasse, oppført på Skoger, Adal, Sem og Stokke.  Stasjoner av 3die klasse ble oppført på Nykirke,  Borre, Lauve og Eidanger.  Borre skiller seg fra de øvrige tre ved at pakkhuset er bygget som en forlengelse av stasjonsbygningen.