Til medlemsmøtet 17. februar kom Andreas Dreyer, direktør Norsk Jernbanemuseum, for å fortelle om museets historie, nåtiden og fremtidens muligheter.  14 medlemmer hadde funnet veien til Råstad denne kvelden, et antall som vel representerer det gjennomsnittlige fremmøte.  Og med rundt 110 medlemmer i lokalavdelingen, utgjør det i overkant av 10 % av medlemsmassen, noe som vel skal ses på som å være bra.

2016 02 17 0798 HMT700

Praten går rundt bordet.  Ettersom dette var siste medlemsmøte før årsmøtet, sto en kartong fullstappet med adresserte konvolutter inneholdene årsberetning og innkalling til årsmøtet.  Portoutgiftene til en slik utsendelse er såpass store at det er om å gjøre å redusere antallet så mye som mulig.

2016 02 17 0799 HMT700

Også i salongen gikk praten livlig rundt bordet mens man ventet på at klokken skulle bli slagen og foredraget kunne starte.

2016 02 17 0800 HMT700

Andreas Dreyer har sjekket at alt fungerer som det skal, nå er det bare å lene seg tilbake og vente.

2016 02 17 0801 HMT700

Kveldens tema.

2016 02 17 0803 HMT700

Museumsdirektør Andreas Dreyer innledet med å takke for å bli invitert til en av Norsk Jernbaneklubbs lokalavdelinger for å presentere Norsk Jernbanemuseum.

2016 02 17 0806 HMT700

En lydhør forsamling følger nøye med, ...

2016 02 17 0807 HMT700

... og blir ekstra interessert når museumsdirektøren peker på kartet som viser Norsk Jernbanemuseums anlegg på Hamar, ...

2016 02 17 0808 HMT700

... kanskje særlig når det er klart at det ligger noe under uttalelsene om videre utvikling av området ...

2016 02 17 0809 HMT700

Rullende materiell ble også presentert, ...

2016 02 17 0812 HMT700

... blant annet trekkraft i overskuelig fremtid.

2016 02 17 0813 HMT700

Med "Streken" i et godt grep i høyre hånd, takket Hans Morten Tamnes (t.v.) museumsdirektør Andreas Dreyer for et godt og lærerikt foredrag.

2016 02 17 0814 HMT700

Underveis i foredraget ble det klart for forsamlingen at det den samme kvelden foregikk en middag på Hamar  jernbanedirektør Elisabeth Enger hadde invitert de som hadde bidratt til gjennomføringen av hennes togturné for å møte Jernbaneverkets personale der de arbeider.  Museumsdirektøren var også invitert, men hadde takket nei da han allerede hadde en avtale den kvelden ...  Hans Morten Tamnes sa vegne av lokalavdelingen og de fremmøtte at det sto det respekt av, og at ingen hos oss hadde blitt fornærmet om han hadde meldt avbud og utsatt sitt besøk til en senere anledning.  Men en avtale var en avtale, svarte Dreyer.

2016 02 17 0816 HMT700

Takk for besøket og takk for foredraget, kos deg med vinen - til god mat eller en god bok eller en god film.

 

Og forresten - lokalavdelingen ble ønsket hjertelig velkommen til museet!