Type 21b  nr. 252
Lett universallokomotiv

21b 252

Type 21b
Nummer 252
Byggeår 1912
Fabrikant Hamar Jernstøberi
Levert til NSB Smaalensbanen
I ordinær trafikk til 1971
Nåværende eier Norsk Teknisk Museum
Akselanordning 1'C
Drivhjuldiameter 1445 mm
Lengde over buffere 14,4 m
Maskinytelse 405 kW (550 HK)
Sylinderdiameter 432 mm
Sylinderslaglengde 610 mm
Kjelovertrykk 12 kg/cm2
Heteflate 63,4 m2
Overheteflate 16,3 m2
Ristflate 1,26 m2
Vannbeholdning 7,7 tonn
Kullbeholdning 3,0 tonn
Vekt i driftsklar stand 59,1 tonn
Største kjørehastighet 60 km/t
Merknad Under Under reparasjon
21b 252 Numedalsbanen 1970
21b 252 Gvammen 1974
21b 252 Krøderen 1976
21b 252 Interiør førerhus 1976
21b 252 Hønefoss 1977
21b 252 Drammen 1977
21b 252 Krøderen 1977
21b 252 Oslo Ø 1977 med besøk av Einar Gerhardsen
21b 252 Martodden, Hamar 1977
21b 252 Kløftefoss 2014
21b 252 Kløftefoss 2014

Lokomotivtype 21 er et lett universallokomotiv for mindre person- og godstog. Typen ble utviklet fra de foregående type 11 og 15, og fra 1891 til 1919 ble det tilsammen bygget 70 eksemplarer av disse loktypene.

Som de fleste loktyper på denne tiden ble typene 11, 15 og 21a bygget som våtdamplokomotiver med compoundmaskineri. Fra 1909 ble type 21b levert med overheterkjel og tvillingmaskineri. Senere ble mange av de eldre lokene bygget om tilsvarende.

Selv om lokene hadde begrenset trekkraft og hastighet var de meget anvendelige, da de på grunn av sin lave vekt også kunne kjøres på sidebaner som som ikke tålte større og tyngre lokomotiver. De fikk derfor en lang driftstid, og de aller siste damplokomotivene som ble utrangert fra NSB var av type 21. Noen lok av typen oppnådde å tilbakelegge over 2 millioner kilometer.

Lokomotiv 252 ble levert til Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1912. Det var en kort periode på Treungenbanen (Arendal-Nelaug-Treungen) i 1937/-38, men ble deretter overført til Drammen distrikt.

Den 27/5-1970 trakk lok 252 godstog 5398 på Numedalsbanen, og dette ble det siste ordinære rutegående tog som ble trukket av damplokomotiv. Deretter ble loket brukt noe til kjøring av kipptog mellom Svene pukkverk og Kongsberg, og var den 7/11-1970 det aller siste damplokomotivet i Norge som ble brukt til ordinært trasportarbeid.

Som NSBs siste damplokomotiver ble de tre lokene 207, 252 og 376, alle av type 21, utrangert den 22/6-1971.
252 ble straks overtatt av Norsk Teknisk Museum, og i 1973 inngikk NJK en overenskomst med NTM om bruk av lokomotivet.

Lokomotiv 252 ble benyttet til flere utflukter og filminnspillinger i 1974, 1976 og 1977, men ble deretter hensatt. Hovedrevisjon av lokomotivet ble igangsatt på midten av 1990-tallet, og det er blant annet bygget ny dampkjel. Lokomotivet er for tiden demontert, og er lagret på Kløftefoss på Krøderbanen.

 

----------