Xbv  40 76 943 9024-3
Sporrenser

Xbv 40 76 943 9024-3

Litra (type) Xbv
Nummer 40 76 943 9024-3
Opprinnelig nummer 23496
Byggeår 1917
Fabrikant
 
Levert til NSB Bratsbergbanen
Ombygget 1931
I ordinær bruk til
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,90 m
Vognvekt 11,5 tonn
Xbv 40 76 943 9024-3 Kløftefoss 2006
Xbv 40 76 943 9024-3
Plogvinger som kan
slås ut for større
ryddebredde
Xbv 40 76 943 9024-3 er en sporrenser for snørydding, beregnet for å trekkes etter et lokomotiv.
 
De eldste sporrenserne hadde bare en enkel plog. Etterhvert ble plogene bygget slik at de gikk litt ned mellom skinnene, og dermed ryddet snøen bedre ut av sporet. Disse plogene kunne under kjøring heves litt opp ved hjelp av en lang vektarm slik at man kunne passere sporveksler og planoverganger.
I 1931 ble de første 3 eksemplarer av en forbedret sporrensertype bygget. Plogen kunne heves og senkes, og for å kunne rydde godt ut i bredden fikk de også bevegelige plogvinger som i utslått stilling rakk lenger ut enn det alminnelige konstruksjonsprofilet.
På hver side av overbygget ble det innrettet er lite utbygg hvor plogføreren og hans assistent satt og betjente plogen.
Ved sporveksler og planoverganger må plogen heves, og ved plattformer, ramper o.l. må den ene eller begge plogvingene svinges inn. Til å begynne med ble dette gjort manuelt med vektarm og spaker, men på nyere sporrensere betjenes dette med trykkluft som fås fra lokomotivet som trekker sporrenseren.
Foruten plogførerne er det sitteplasser for øvrig snøryddingsmannskap inne i overbygget. Der er det også plass til diverse hjelpemidler som kan være nyttige under arbeidet, blant annet påsporingsutstyr.
 
Xbv 40 76 943 9024-3 ble opprinnelig bygget i 1917 som grusvogn litra Mf2 23496 og levert til anlegget av Bratsbergbanen.
Etterhvert oppstod det overskudd av grusvogner. I 1931 ble tre slike vogner ble tatt ut for ombygging til den nye forbedrede sporrensertypen, og 23496 var en av de disse. Slik ombygging av overtallige vogner var en vanlig fremgangsmåte som NSB brukte når det var behov for materiell til spesielt bruk.
For å få plass til plogen ble de ene hjulakselen flyttet 45 cm innover mot midten av vognen. Det ble også satt på en fjærsperre på den bakerste akselen, denne brukes under snørydding for at ikke plogen skal trekke vognen ned på fjærene når det er mye snø.
Forøvrig ble ombyggingen gjort så enkel som mulig. Blant annet ble festene for gruslemmene ikke fjernet, de sitter fortsatt igjen nederst langs veggene på overbygget.
Betjeningen av plogen foregikk til å begynne med manuelt, men på et senere tidspunkt ble den ombygget slik at både heving av plogen og bevegelse av plogvingene skjedde med trykkluft. 
 
Etter ombyggingen til sporrenser fikk vognen nytt litra Rs, men det opprinnelige vognnummeret ble beholdt. Først et stykke utpå 70-tallet fikk den sitt nåværende UIC-nummer. Det opprinnelige nummeret kan allikevel fortsatt sees på vognrammen.
 
Xbv 40 76 943 9024-3 ble etter utrangering fra NSB overtatt av Norsk Jernbaneklubb og plassert på Krøderbanen. Vanligvis er det ikke trafikk på Krøderbanen om vinteren, men i spesielle tilfeller kan det allikevel forekomme at banen brøytes.
Etter vintre med mye snø blir også gjerne banen brøytet om våren for å komme tidligere i gang med sporvedlikehold.
 
 
----------