Rco  315
Mannskapsvogn

Rco 315

Litra (type) Rco
Nummer 315
Byggeår 1890
Fabrikant Kockum, Malmö
Levert til NSB Smaalensbanen
I ordinær trafikk til 1938
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 17,40 m
Vognvekt
Merknad Hensatt

Vogn 315 ble levert fra Kockum i Malmö til Smaalensbanen i 1890.
Opprinnelig var vognen en 3-klasse midtgangsvogn med 80 sitteplasser. Den hadde imidlertid også et par kupeer og et ørlite WC midt i vognen.
Den hadde ikke takoppbygg, og den hadde utvendig kledning av jernplater.

Slike platekledde vogner utgjorde kjernen i persontogsmateriellet i Oslo og Hamar distrikter i de siste årene av 1800-tallet. Fra århundreskiftet ble det levert mye nytt materiell og de platekledde vognene fremstod som umoderne. Etter 25-30 års drift ble de fleste av disse vognene kraftig ombygget og modernisert, noen vogner ble også tatt i bruk til andre formål.

Vogn 315 ble ombygget i 1911. De to enkeltkupeene i midten av vognen fjernet og det ble kun to store avdelinger med midtgang. Samtidig ble WC flyttet til den ene enden og gjort vesentlig større. Vognen ble trolig også kledd med vanlig teakpanel utvendig på denne tiden.

Utover dette unngikk vogn 315 de helt store ombyggingene, inntil den i 1938 ble bygget om til mannskapsvogn i et togsett for utrykning ved toguhell. All innredning fra tiden som personvogn ble da fjernet, men selve vognkassen ble stort sett beholdt som før. Vognen fikk to redskapsrom, to hvilekupeer med til sammen 12 køyer, spiserom med vedovn samt en egen formannskupé.

Vogn 315 utgjorde sammen med den bevarte Ro 12183 et utrykningstogsett som stod i beredskap ved Oslo Ø. Dette utrykningssettet ble utrangert i 1979. Begge vognene ble overtatt av Norsk Jernbaneklubb, og er nå lagret på Krøderbanen.

 

----------