Notodden Jernbanesenter

DS604251x Notodden stasjon

Notodden Jernbanesenter AS ble etablert 18.01.2012 og har som formål gjennom bruk av historisk jernbanemateriell å utvikle og drifte aktiviteter innen reiseliv, verksted, undervisning og formidling, samt annen virksomhet i tilknytning til dette.

Oppgavene som i dag er prioritert er sportilgang ned til Hydroparken (Bygg 66). Det var tidligere spor ned til Hydroparken, men er nå revet. Blir dette realisert vil Norsk Jernbanemuseum kunne disponere innendørs sporplass for oppbevaring av historisk materiell samt reparasjoner etc.

Det jobbes politisk med å få på plass en finansiering slik at Tinnosbanen igjen vil bli opprustet til å bli en fullverdig jernbanestrekning etter mange års forfall i vedlikehold, samt plassering av en tømmerterminal i området Gransherad-Tinnoset.

Samarbeid med Norsk Jernbanemuseum er en prioritert oppgave.

Styret i Notodden Jernbanesenter AS består av Tone Marit Tesdal, NUAS, styreleder, Andreas Faye, NUAS/NJK, Bjørn Langvik, Hit, Svein Olav Ellingsen, Bane Nor (ROM Eiendom), John Bottheim, HiT, Bern Bucher Johansen, HiT/Sult, Einar Gabrielsen, NiA,  Nils-Kristian Møller, NJK