El 11.2098

Et lok av en svært vellykket lokomotivtype levert til NSB og akkurat 2098 er levert i 1954. Loktypen var i drift ved NSB til noe etter OL på Lillehammer i 1994 og 2098 ble tatt ut av trafikk i 1997 som en av de siste. Årsaken til at 2098 fikk "leve" så lenge er at den i 1982 ble ombygget med nye bremser og utstyr for ekstrem saktekjøring for bruk på den svært bratte Flåmsbanen. Loket har nå både motstandsbremer og skinnebremser - og er fortsatt godkjent for bruk på Flåmsbanen.

Loket eies av Norsk Museumstog og ble satt i drift igjen etter svært omfattende arbeider i 2009.

Loket har 2280 HK og topphastighet 105 km/t.

2164 90294 1989 Flaamsbana 24 GEEg