Jernbanenyheter

Bergen får Norges grønneste godsterminal

I 2024 åpner landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt. For Bergen sentrum kan det bety 400 færre vogntog hvert døgn – til glede for myke trafikanter og bedring av luftkvaliteten.

NTB

Tillitsvalgte i Bane NOR frykter for elsikkerheten på jernbaneanlegg

Bane NOR mener man ikke trenger å være fagarbeider for å være leder for el-sikkerhet ved arbeid på elektriske anlegg i jernbanen. Tillitsvalgte er bekymret over at ufaglærte hyres inn til å gjøre en jobb de ikke er kvalifisert for.

Nettverk

Tagget ned fire togvogner

Natt til søndag klokka 00.38 rykket politiet ut etter melding om skadeverk på tog på Sundland.

Drammens Tidende

Flytoget mener Samferdselsdepartementet driver med konkurransevridning

Viderefører støtteordningen til persontogselskapene, men ikke til Flytoget.

NJF Magasinet

Staten forlenger Covid 19-støtte til buss og tog

Pandemien er ikke over, og tog- og busselskapene rammes fortsatt av lite billettinntekter. Staten forlenger den økonomiske støtten til sektoren fram til sommeren neste år.

NJF magasinet

Det er ikke manglende jernbane som hindrer produksjon og utvikling i landsdelen

Utviklingen i Nord-Amerika var helt avhengig av jernbanen. På de enorme præriene var det enkelt og billig å bygge jernbane.

Altaposten

Vi må kobles på det europeiske tognettet

Dobbeltspor fra Oslo til Göteborg vil være et viktig steg i riktig retning.

Aftenposten

Kirsti Slotsvik slutter som jernbanedirektør i februar

Kirsti Slotsvik har sagt opp sin stilling som jernbanedirektør og vil tiltre i en ny jobb som leder i et utviklingsselskap hjemme i Ålesund.

Jernbanedirektoratet

På noen av Bane NORs anlegg er 95 prosent av arbeiderne fra røde land - nå strammes reglene inn

På Bane NORs anlegg er opptil 95 prosent av de ansatte fra land som norske myndigheter har gitt rød status.

bygg.no

Sekkestasjon er eneste mulighet

Ved å ha sekkestasjon i Tønsberg, kan jernbanesporet ende ved Halfdan Wilhelmsens allé, der bommene idag utgjør en flaskehals.

Tønsbergs Blad

Hva er viktigst – dobbeltspor eller flere tog?

Bane NOR har i disse dager levert innspill til planen for fremtidens jernbane, Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2034. Vi i Bane NOR synes det er utrolig givende å kunne bidra til å levere nye jernbanestrekninger og nye og forbedrede togtilbud.

Østlands-Posten

Digitala automatkoppel testas för effektivare godstrafik på järnväg

Med digitala automatkoppel kan ett flertal tidskrävande och riskfyllda arbetsmoment automatiseras samtidigt som man erhåller säker datakommunikation och effektiv energiförsörjning.

Trafikverket

Hvor ble det av plysjstolene?

Flere vil ta nattoget. Så hvorfor har man gjort så vanskelig og ubehagelig?

Dagsavisen

En måneds jernbanearbeid mellom Bergen og Voss

Fra onsdag 11. november til og med 12. desember blir det jernbanearbeid mellom Bergen og Voss.

Bergens Tidende

Bane NOR involverer entreprenørene før milliardprosjekt i Bergen

Med en såkalt forhåndskunngjøring inviterer Bane NOR entreprenører til tidlig involvering om konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene i storprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

Bygg.no

- Vestfoldbanen: En begredelig historie

Det er sagt at jernbanen er omgitt av impotente elskere. Det har gjennom tidene ikke manglet på fagre ord og løfter. Og realitetene har vært de mange brutte løfters tornefulle vei.

Tønsbergs Blad

Her finner du automater med munnbind og antibac

På Oslo S, Lysaker og Lillestrøm finner du nå automater med plasthansker, vann, munnbind og antibac. Det kan bli aktuelt å plassere ut slike maskiner på flere stasjoner.

Bane NOR

Jernbanereform ga eksplosjon i bruk av konsulenter

Tre milliarder kroner har staten brukt på konsulenter i forbindelse med jernbanereformen. Det viser tall fra Samferdselsdepartementet.

Aftenposten

- Anbefalingen fra Bane NOR om bruk av Sundland til togparkering er et brudd på avtalen for byutvikling

Spørsmålet om togparkering i forbindelse med den pågående InterCity-utbyggingen (IC-utbyggingen) kan sette byutviklingen på Sundland i fare.

Drammens Tidende

- Da Rieber ribbet Bergen

Fritz C. Rieber er blant Bergens største helter. Men han fjernet byens skinnegående transport og gjorde Bergen til den mest utflytende og bilbaserte byen i Norge.

Bergens Tidende

- EU-toget avsporer norsk demokrati

Mens vi følger Trumps sprell i USA, lar norske politikere folkestyret sprelle her hjemme. Denne gangen er det jernbanepolitikken som skal flagges ut til EU.

ABC Nyheter

Fylkesrådet etablerer Arktisk jernbaneforum

Onsdag 4. november la fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fram forslag om å etablere Arktisk Jernbaneforum.

Framtid i Nord

Rapporten viser at det er verre for Bryggen med bane enn biltrafikk

Hvorfor forholder ikke byråden og BT seg til essensen i rapporten?

Bergens Tidende

Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Bane Nor er frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Det statlige foretaket dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner.

Aftenposten

Ingen av dagens bruer oppfyller Regjeringens krav til aksellast mellom Råde og Seut

Kristoffer Hagen skriver at jernbanebrua i Hølendalen (den til venstre) som var topp moderne i 1996, må erstattes av en ny bru for at det økte kravet til aksellast som planlegges på dobbeltsporet mellom Haug i Råde og Seut skal gi mening.

Fredrikstad Blad

Testet første selvkjørende buss uten bemanning

30. oktober åpnet Statsminister Erna Solberg, Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad et pilotprosjekt for selvkjørende buss i Herøya Industripark i Porsgrunn.

Mynewsdesk

Skulptur av hval hindret togstyrt

I siste liten stoppet vognsettet i hvalens finne.

VG

Ny organisering av jernbanesektoren i Storbritannia

Mens persontransport på det norske jernbanenettet er i ferd med å konkurranseutsettes, går andre land i en annen retning. I Storbritannia har man nylig besluttet å avvikle anbudsregimet 25 år etter at det ble innført.

Transportøkonomisk Institutt

Jernbanens blålysetat er alltid beredt

Det hender at ikke alt går på skinner i Jernbane-Norge. Mellom 100 og 150 ganger i året er det større eller mindre hendelser som krever berging av materiell eller redning av personer.

Jernbanemagasinet

Satser på Ofotbanen

Arctic Train i Narvik er landets ferskeste og minste togselskap. Godkjennelsen kom på vårparten i år. Så kom koronaen.

Jernbanemagasinet

Nye koronarestriksjoner kan skape ytterligere pengetrøbbel for Ruter

Under koronapandemien i vår tapte Ruter 100 millioner kroner i uka. Ny koronainnstramming kan gi ytterligere pengetrøbbel for kollektivselskapet.— Vi vet ikke hva nye tiltak betyr for økonomien vår, opplyser Ruter.

Vårt Oslo

Trekker sammen for mer gods på jernbanen

Godstogselskapene melder om en forsiktig optimisme etter flere blytunge år.

Jernbanemagasinet

Ruter svarer på kritikken: Et godt trikkenett for flest mulig

Ny trikketrase gjennom Bjørvika, her i Dronning Eufemias gate, skaper debatt.

Aftenposten

Jobber for flere universelt utformede stasjoner

31 av 334 jernbanestasjoner i Norge er universelt utformet, mens totalt 127 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Bane NOR jobber stadig for å øke det tallet.

Bane NOR

Full fart på rett spor

Da Camilla Osaland blant annet hadde vært driftsleder for en trampolinepark i noen år, dukket det opp en annonse på Facebook som traff henne både i hodet og hjertet. Avsender var Lokførerskolen, og det var bare å søke. Hun kom rett inn.

Jernbanemagasinet

Banebrytende arbeid

Campus Nyland er unikt i Europa. Her samles kompetanse for å kunne gjennomføre den digitale signalrevolusjonen på norsk jernbane.

Jernbanemagasinet

Nordlaks jubler for sjømat-tog

Nordlaks er glad for at direkteruten mellom Narvik og Malmø i dag startet opp.

Vesterålen Online