130 kilometer med ny jernbane: – Østlandet stikker av med alt

Nesten 80 prosent av jernbaneutbyggingen de siste 15 årene har skjedd på Østlandet. 

Nettavisen