Store skader på minst en kilometer med togspor etter avsporing på Sørlandsbanen mandag

Sørlandsbanen er fortsatt stengt mellom Vegårshei og Gjerstad etter at godstog sporet av mandag kveld. Det er store skader som det vil ta tid å utbedre. 

NRK