Leveransen av nye trikker til Oslo er stanset

Leverandøren av de nye trikkene til Oslo mangler nødvendige deler til å kunne ferdigstille dem og har dermed stanset leveransen av nye trikker. 

bygg.no