Arbeidet med jernbanen mellom Stokke og Sandefjord har ikke stanset

Arbeidet med jernbanestrekningen mellom Sandefjord og Stokke har fått mye omtale den siste tiden og har skapt stort engasjement hos publikum. Nå har Bane NOR gode nyheter til befolkningen. 

Sandefjords Blad