Vil be Bane NOR om å ruste opp for 44 millioner

Ordføreren sendte nylig et brev som understreker at Tinnosbanen kan bli operativ, og har kommersiell verdi. 

Telen