Reknar billettprisen ut frå nedlagde jernbanespor

Sjølv om reisetida blir kortare, så betalar kundane som om dei køyrde på det gamle sporet. Eit spor som ikkje finst lenger. 

NRK Vestfold og Telemark