Togene går på ren vannkraft i 2022

Klimavennlige tog skal kjøres på utslippsfri energi i 2022. All strøm kommer fra ren, norsk vannkraft. 

Bane NOR