Valhammer er glad for fleirtal for Ap-byråd og for Bybanen over Bryggen

To frå Senterpartiet og ein frå Raudt støttar bybaneutbygging langs Bryggen, og at Arbeidarpartiet beheld byrådsmakta. – Eg er letta, seier Valhammer. 

NRK Vestland