Velkommen til NJK Reiser


Medlemstur til Lampeland - en unik reise på Numedalsbanen!

I forbindelse med NJKs årsmøte søndag 23. april 2023 arrangerer vi medlemstur med Jernbanemuseets stålvognstog, trukket av gammelt diesellokomotiv av typen Di3. Turen er åpen for medlemmer av NJK, og man kan ha med en medreisende som ikke er medlem.

Togturen går fra Hamar, via Oslo og videre til Kongsberg hvor vi tar av oppover Numedalsbanen. Ved ankomst Flesberg går lokomotivet rundt, og vi kjører tilbake til Lampeland. Årsmøtet avholdes på Lampeland hotell, som ligger 400-500 meter fra stasjonen.

Les mer om turen og kjøp av billetter her.

Jubileumstoget Hjerkinn september 2021Dovrebanens jubileumstog på Hjerkinn 19. september 2021. Foto: Åge Lybekbråten

 
NJK Reiser er en aktivitetsavdeling som arrangerer og koordinerer turer i regi av klubben.

Les om våre tidligere arrangementer her.

Oppdatert 15.03.2023