Velkommen til NJK lokalavdeling Innlandet


Webredaktør
Nils-Kristian Møller

Norsk Jernbaneklubb arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbaner samt bevaringsverdig, normalsporet jernbane­materiell. Vi driver også med annen jernbanerelatert virksomhet, blant annet medlemsturer til interessante steder, fotografering og modelljernbane, og vi har et aktivt forum for jernbaneinteresserte her på internettet.

Lokalavdeling Innlandet består av de av NJK's medlemmer som bor eller sogner til det nye fylket "Innlandet". Hvis du vil bli medlem hos oss, finner du klubbens innmeldingsskjema i menyen til venstre. Har du spørsmål om virksomheten vår kan du sende oss en epost. Adressen er innlandet @ njk.no. Vi håper å se deg på arrangementene våre.

Lokalavdelingens tidligere navn var "NJK Mjøsbyene". Vi spøkte med at lokalavdelingens område strakte seg fra "Mjøsbyen Kongsvinger" til "Mjøsbyen Fagernes". Vi kunne like gjerne tatt med "Mjøsbyene" Dombås og Tynset også. Raumabanen har egen lokalavdeling.

Årsmøte søndag 25.februar 2024 på Victoria Hotell, Flisa

Referat

Årsmøtet ble avholdt på Victoria Hotell på Flisa, den 25.02.2024. kl. 14:00. Det var 13 medlemmer som møtte. De som var tilstede var Einar Thomesen, Bjørn Åke Persson, Kjell Erik Seielstadsveen, Jon Mømb, Ingrid Akre Persson, Nils-Kristian Møller, Arne Liebak, Odd Andersen, Ole Peter Bentsrud, Tore Mikkelsen, Egil Kristiansen, Arne Amundsen og Lars Erik Sagerud.

Etter en livlig diskusjon ble innkallingen godkjent, det var noen som ikke likte at Årsberetningen, regnskapet og andre rapporter ikke lå med i innkallingen. Det kan komme av at man ikke er ferdige med noe av dette før tiden har gått ut før innkallingen sendes. Det nye styret tar dette til etteretning i framtiden, og skal prøve så godt det går og få dette til.

Møteleder ble Bjørn Åke Persson, referent Ole Peter Bentsrud og de to som skriver under er Einar Thomesen og Tore Mikkelsen.

Bjørn Åke Persson leste opp Årsberegningen, som viser at det er liten respons fra medlemmer til å delta på virksomheter i klubbens regi, noe som man kan ta en titt på et kart for å se hvorfor. Lokalavdelingen må ta kontakt med hovedstyret angående leieavtalen som de har med BaneNor om lokstallen slik at vi får en kopi. Det kom også opp spørsmål angående vekselen inn til lokstallen, noe som referenten fikk vite noen dager etter at vekselen blir tatt opp og fjernet i løpet av høsten fordi BaneNor skal bruke den på et sted hvor den blir brukt mer enn på Flisa.

All informasjon som kommer til Webredaktøren, skal legges ut på NJK-sida. Der vil det i framtiden legges ut alt angående turer,årsmøter og lignende. Njk-Innlandet har hatt noe økning i medlemsmassen.

Det nye styret må ha flere møter enn det som går ut, som ikke har hatt noe styremøter i 2023. Disse møtene må protokollføres, noe som sekretær har gjort.

Regnskapet ble gått igjennom, det var ingen kommentarer til det, kassereren kom med forslag til bruk av penger. Det er en god likviditet i klubben. Hvis ikke klubben bruker mer penger, bør man donere penger til diverse restaureringer, bla. Damplok 236. Budsjett og regnskap ble godkjent.

Valg: Valgkomite har hatt mye jobb med å få til et styre. Derfor ble også de som har sagt ja til å delta i styret valgt, med en viss diskusjon. Valgkomiteens innstilling ble til sist godtatt av møtet.

Det nye styret består av: Leder, Øivind Dølplads, Sekretær Ole Peter Bentsrud, Kasserer Kjell Erik Seielstadsveen, Styremedlem Bjørn Åke Persson, Styremedlem Stein Dølplads og Varamedlem Nils- Kristian Møller.

Revisor Einar Thomesen, Valgkomite Tore Mikkelsen, Valgkomite Einar Thomesen, Webmaster Nils-Kristian Møller.

I samband med valg på styre og andre verv oppstod det en diskusjon knyttet til valgkomiteens forslag. Vedkommende som var foreslått som varamedlem, mente at han burde ha en ordinær plass i styret. Han ønsket at valgkomiteen, Tore Mikkelsen og Einar Thomesen, skulle endre sin innstilling i tråd med dette. Også en av de frammøtte støttet dette. Valgkomiteen pekte på at man kunne framsette benkeforslag, men var ikke villig til å endre sin innstilling. Dette ble ikke godtatt og det ble mye debatt rundt dette. Bla. At sekretæren var villig til å bytte med varamedlemen.

Etter denne debatten forlot fire av de frammøtte årsmøtet, før selve valget. Etter at de hadde forlatt møtet ble Nils-Kristian Møller foreslått som varamedlem. Han ble også valgt.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 17:00.

Tore Mikkelsen.                              Einar Thomesen.

Medlemsinformasjon:

Vi ønsker å høre fra deg

Vi ønsker idéer og innspill til aktiviteter vi kan arrangere i løpet av året eller neste år. Ta kontakt hvis du har noen tanker om dette. Bruk klubbens kontaktskjema eller send en melding til klubbens epost-adresse innlandet @ njk.no.

Hjemmesiden er mottakelig for notater og bilder fra gjennomførte aktiviteter. Bilder og tekst kan sendes til webmaster.innlandet @ njk.no.
 

Har du epost-adresse?

Styret sender ut medlemsinformasjon pr. epost til alle medlemmer som har oppgitt sin epost-adresse, og pr. vanlig post til de øvrige. Porto og kopiering utgjør en vesentlig del av klubbens administrasjonsutgifter, så vi ber derfor alle som har tilgang til epost og ikke har oppgitt sin epost-adresse til klubben tidligere, om å gjøre dette. Bruk klubbens kontaktskjema eller send en melding til vår epost-adresse innlandet @ njk.no. Dette gjelder også ved endring av epost-adresse. Klubben er forpliktt til ikke å gi adressen videre til utenforstående.
 

Vi får epost i retur

Ved våre utsendelser får vi stadig noen returmeldinger som sier at meldingen vår ikke er kommet frem på grunn av at epostadressen ikke finnes eller epostkassen er full. Har du ikke fått epost fra oss på en stund, kan det være lurt å sende oss en melding, så skal vi sjekke om vi har riktig adresse i vårt register.