Norsk Jernbaneklubb Forlaget ble opprettet i 2008 for å videreføre Forskningsavdelingens bokutgivelser.  Fra 2010, med utgivelsen av Norsk jernbanekalender 2011, har Forlaget overtatt ansvaret for kalenderutgivelsene.

Gjennom årene siden den første utgivelsen i 1978, har Norsk Jernbaneklubb (NJK) utgitt 45 bøker fram til utgangen av 2023, både enkelttitler og serier. Bokseriene har vært Banedata, Norske Lok og Motorvogner (NLM) og årbokserien Skinnelangs (fram til året 2015).  Banedata og NLM kommer med nye og oppdaterte utgaver med omtrent ti års mellomrom. Begge disse to sistnevnte seriene er oppslagsverk som brukes flittig av blant annet de som jobber med eller i tilknytning til jernbanerelaterte fag.

Den p.t. siste boken (nov. 2023) er bilde- og historieboken På Sporet i Norge : Utenlandske jernbanefotografer og deres bilder av norsk materiell på 1950- og 60-tallet, forfattet av Ove Tovås. Boken er på 336 sider og i vårt storformat 27 x 27 cm, stivbind og 4 farger. Skjønt, i denne boka er de fleste bildene i sort-hvitt, men noen fargebilder finnes også. Ove har samlet bilder til denne boka gjennom mange år, og med mange reiser til ulike personer, arkiver og museer i Europa. Noen av bildesamlingene har vært kjent fra, men det mest av dette er bilder som ikke er satt på trykk tidligere.

Tovås omslag

Faktisk helt samtidig med Tovås sin bok kom også bind 2 i tobindsverket om norske personvogner som Thor Bjerke og Dag Christian Halvorsen har skrevet: Ta plass - Personvogner i Norge. Bind 2 - Stålvogner og smalspor. Dette bind 2 er på 360 sider, og i samme storformat og utstyr som Tovås sin bok. Bind 1 kom våren 2023, og tilsammen forteller de en meget detaljert historie om alle personvogntypene og enkeltvognene fra 1854 til 2023, så langt det har latt seg dokumentere. Bind 2 inneholder over 900 bilder og tegninger av vognene. Teksten er basert på nitidige kildegranskinger over mange tiår, så dokumentasjonsverdien er meget høy.

Personvogner 2 omslag

Disse to bøkene om personvogner ble til som en naturlig forlengelse av tobindsverket Tog til alle tider : Jernbanens drifts- og ruteopplegg, der Thor Bjerke var hovedmannen bak prosjektet, med god hjelp av Dag Christian Halvorsen, Sven Hjorth-Johansen, Kjell Navestad og Holger Schlaupitz. Dette verket forklarte i ord og bilder hva slags tog som har trafikkert det norske jernbanenettet fra dets begynnelse fram til bøkene ble utgitt. Bøkene går geografisk til verks. Bind1 omhandler banene øst og nord for Oslo, bind 2 banene sør og vest for Oslo. Bind 1 kom i 2018, bind 2 i 2020. Bind 1 var så godt som utsolgt i 2022. En revidert, oppdatert, utgave av bind 1 ble derfor utgitt i 2022. Disse bøkene har også formatet 27 x 27 cm og er på hhv 396 og 420 sider. De er selvsagt svært godt illustrert. Bildet under viser omslaget av 2.utgaven av bind 1. Disse tilsammen fire (egl. fem) bøkene forteller på en solid og meget vederheftig måte de norske togenes historie, først to bind om hvor og når de gikk, dernest to om personvognmateriellet i disse togene. Det kan komme flere bind ...

TTAT 1 u2 omslag

Storformatet 27 x 27 cm ble også tatt i bruk på NJKs jubileumsbok 50 år i damp og kamp! som selvsagt kom ut til klubbens femtiårsjubileum 22. mai 2019. Denne boka er litt slankere enn de forannnevnte, "bare" 288 sider. En egen bokredaksjon ble dannet for å skrive boka. Svein Sando var leder for redaksjonen, og ble dermed også bokas redaktør og største bidragsyter. 13 ulike NJK-ere skrev kapitler i boka, som hver for seg stod ansvarlig for sin tekst. Deler av boka falt noen tungt for brystet, som synes det ble framført for skarp kritikk av noen eksterne instanser. Boka ble forsøkt stoppet mens den var til trykking, uten at det førte fram. Kritikken som ble framført er i etterkant ikke dokumentert som feilaktig, og det hele roet seg etter noen måneder. Så dermed klarte Forlaget å gi ut en bok med kontroversielt innhold, hvilket er ganske sjeldent for denne type utgivelser av jernbanelitteratur. Men dette er nå historien om NJK, som ofte skjedde som en kamp mot mange som motarbeidet NJKs virksomhet. Bokas tittel er slik sett talende for NJKs virksomhet gjennom sine første 50 år. Boka er fortsatt til salg i NJKs nettbutikk, til den latterlig lave pris av 49 kroner.

Jubileumsboka NJK 50 år

 

2010 Med blikk for jrbhist 40 aar med NJK 150 72

28. juni 2010 ble NJKs 40-årsbok Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb lansert ved en tilstelning ved spor 19 på Oslo S og tur med museumstog til Movatn.  Underveis ble det servert lunch i spisevogn Eo 119.  Boken presenterer store deler av NJKs virksomhet gjennom 40 år, og bør være en selvsagt del av ethvert NJK-medlems bokhylle sammen med 50-årsboken. De to bøkene er skrevet med forskjellig lest, så de overlapper hverandre i liten grad.

 

 

 

2013 Banedata2013 150 72

Entusiastene og det frivillige miljøet er viktig for utbredelsen av interesse for jernbane, og det frivillige miljøet har gjennom historien vist seg viktig for bevaringen av historisk jernbanemateriell. Det frivillige miljøet er også viktig når det gjelder å ta vare på og formidle jernbanehistorie, samtidig som det også har øye for dagens virkelighet. Denne kombinasjonen kommer meget godt til syne gjennom oppslagsverk som Banedata og Norske lok og motorvogner.

 

 

2017 NLM 2017 150 72

Med Norske lok og motorvogner 2017 ble det velkjente lommeformatet A6 forlatt til fordel for stående A4, et format som gir anledning til å presentere vesentlig større bilder.

 

 

 

 

 

 

2019 NJK kalenderen 600 72

Nye boktitler kommer med jevne mellomrom, Norsk Jernbanekalender kommer hvert år i tide til museumsbanenes kjøresesong. Bok- og kalenderutgivelsene er med på å finansiere NJKs verdifulle arbeid med å sikre jernbanens kulturhistorie, og ved å sikre deg ditt eksemplar av de ulike bøkene er du med på å støtte dette viktige arbeidet.

 

 

 

 

 

  

 

2019 NJK kalenderen Farris Spesial 600 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de følgende sidene vil du finne opplysninger om NJKs ulike utgivelser, god fornøyelse!

NJK Forlaget ledes siden 2022 av Svein Sando,

Svein har ledet NJK Forlaget på 2000-tallet også, og er også leder av Forskningsavdelingen. Han har profesjonell erfaring som både fagprosaforfatter selv, som bokredaktør, og som veileder og såkalt fagellevurderer for andre forfattere av faglitteratur for både norske og internasjonale tidsskrift og forlag. Forfattere som vil gi ut bøker på NJK Forlaget får derfor profesjonell behandling av sine prosjekter, for å sikre best mulig kvalitet på det som vi utgir. Ta gjerne kontakt dersom du funderer på et bokprosjekt om jernbaner.