Oslo S-Lodalen: Saktekjøring opphevet

Oslo S-Lodalen: Togene kjører med normal hastighet.