Oslo S-Lodalen: Saktekjøring

Oslo S-Lodalen: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.