Oppegård: Saktekjøring opphevet

Oppegård: Togene kjører med normal hastighet.