Finse-Tunga: Saktekjøring opphevet

Finse-Tunga: Togene kjører med normal hastighet.