Bulken: Saktekjøring opphevet

Bulken: Togene kjører med normal hastighet.