Hokksund-Vestfossen: Saktekjøring opphevet

Hokksund-Vestfossen: Togene kjører med normal hastighet.