Dale: Sår i skinnegangen ved km 426,5: Saktekjøring opphevet

Dale: Sår i skinnegangen ved km 426,5: Togene kjører med normal hastighet.