Reimegrend-Urdland: Åpnet for trafikk (var helt stengt)

Reimegrend-Urdland er åpnet for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.