Myrvoll-Kolbotn: Saktekjøring opphevet

Myrvoll-Kolbotn: Togene kjører med normal hastighet.