Stabekk-Lysaker: Saktekjøring opphevet

Stabekk-Lysaker: Togene kjører med normal hastighet.