Ski-Ås: Saktekjøring opphevet

Ski-Ås: Togene kjører med normal hastighet.