Fredrikstad-Sarpsborg: Saktekjøring opphevet

Fredrikstad-Sarpsborg: Togene kjører med normal hastighet.