Arna-Trengereid: Saktekjøring opphevet

Arna-Trengereid: Togene kjører med normal hastighet.