Asker: Saktekjøring opphevet

Asker: Togene kjører med normal hastighet.