Asker: Saktekjøring

Asker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.