Nationaltheatret: Saktekjøring opphevet

Nationaltheatret: Togene kjører med normal hastighet.