Bryn-Nyland: Åpnet for trafikk (var delvis stengt)

Bryn-Nyland har alle spor åpne for togtrafikk. Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift.