Nordstrand-Oslo S: Saktekjøring opphevet

Nordstrand-Oslo S: Togene kjører med normal hastighet.