Tangen-Eidsvoll: Saktekjøring opphevet

Tangen-Eidsvoll: Togene kjører med normal hastighet.