Lindeberg: Saktekjøring

Lindeberg: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Lindeberg: Saktekjøring

Lindeberg: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ski-Oslo S: Delvis stengt

Ski-Oslo S har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss

Grua: Saktekjøring

Grua: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Grua: Saktekjøring

Grua: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ski-Oslo S: Delvis stengt

Ski-Oslo S har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Delvis stengt

Ski-Oslo S har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 2100.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 05:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 19:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Dale: Delvis stengt

Dale har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Dale: Helt stengt

Dale er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S. Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen.. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S Blixtunnelen er stengt for togtrafikk.Togene kjøres på Østfoldbanen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Bane NOR kommer med ny informasjon ca. kl. 12:00.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Ski-Oslo S: Helt stengt

Ski-Oslo S er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.L2: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Lysaker og Ski. | R21: Vi henviser til andre tog på annenhver avgang mellom Oslo S og Moss. | R22 og R23: Vi henviser til andre tog mellom Oslo S og Ski.

Gulskogen: Helt stengt

Gulskogen er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.