I tilknytning til Representantskapets møte lørdag 25. oktober 2014, ble lokalavdelingene dagen etter invitert til seminar om foreningsdrift.  Det var interessant og lærerikt for de tilstedeværende å få høre hvordan de ulike lokalavdelingene blant annet planlegger og arrangerer medlemsaktiviteter.  Lokalavdelingene har ulike utfordringer, geografi og utstrekning er en stor utfordring for NJK Mjøsbyene med medlemmer på begge sider av Mjøsa og i flere dalfører.

Lokalavdeling Vestfold var påmeldt med fire deltagere, men vår kasserer Johan Svorstøl måtte på kort varsel melde avbud.

Fra venstre og rundt bordet; Erland Gjermstad, NJK Trøndelag, Stein Erik Paulsen, hovedstyret og NJK Trøndelag, Per Sørensen og Stefan Bårli Hansen, NJK Vestfold, Nils Kristian Møller og Bjørn Persson, NJK Mjøsbyene, Stein Eriksen, hovedstyret og Åge Lybekbråten, nestleder hovedstyret.

T.v. NJKs leder Ole Richenberg, ansvarlig for seminaret.  Videre Erland Gjermstad, NJK Trøndelag, Stein Erik Paulsen, hovedstyret og NJK Trøndelag, Per Sørensen og Stefan Bårli Hansen, NJK Vestfold, Nils Kristian Møller og Bjørn Persson, NJK Mjøsbyene og Stein Eriksen, hovedstyret.

Egil Sandal (t.v.), NJK Bergen, og Rolf Bouwer Knudsen, kasserer hovedstyret.

Fra venstre sitter Erland Gjermstad, NJK Trøndelag, og Stein Erik Paulsen, hovedstyret og NJK Trøndelag.  Deretter følger lokalavdeling Vestfolds delegasjon med Per Sørensen, Hans Morten Tamnes og Stefan Bårli Hansen. 

 

Nå er det bare å se frem til høsten 2015 og neste seminar for lokalavdelingene.