21. oktober ble det arrangert tur til Knattholmen utenfor Sandefjord og modelljernbaneanlegget tilhørende Knattholmen Modelljernbaneselskap KFUM.  Eller modelljernbaneanleggene, all den tid det er to separate anlegg der.

Med tanke på at ikke alle er lokalkjent i Sandefjord-området og at enkelte pleier å komme med toget, ble det i informasjonen om arrangementet opplyst at det var felleskjøring fra Råstad stasjon.  Dette tilbudet var det noen som benyttet seg av, ventetiden ble benyttet til en titt inn i lokalavdelingens MJ-rom.

2015 10 21 8851 TSu700

Det ventes i MJ-rommet på Råstad.  Som på Knattholmen er det også her både likestrøm og vekselstrøm, dog er det en antydning til forskjell i størrelse på anleggene ...

 

Knattholmen Modelljernbaneselskap KFUM ble opprettet i 2013 som følge av et initiativ fra Stein Unneberg.  Bakgrunnen var blant annet nedleggelsen av Stiftsbanen, et stort Märklin-anlegg han hadde i egen kjeller.  Formålet med det som skjer på Knattholmen er todelt; Märklin-delen blir blant annet en arena for barn og ungdom som er på leir der, likestrømsdelen bygges basert på dagens standard hva gjelder både teknisk utrustning og landskapsbygging.  De disponerer 200 m² som nå inneholder omtrent 200 m vekselstrømskinner og 150 m likestrøm.  Mye gjenstår, blant annet landskap, bygninger og annet tilbehør.

2015 10 21 8853 TSu700

Dobbeltsporet likestrøm med stasjonsområde og enkeltsporet vekselstrøm med kryssingsstasjon.  Det legges opp til at det skal kunne kjøres relativt voksne tog.

2015 10 21 8854 TSu700

For de av oss som vokste opp i 1950- og 1960-årene, vekker synet av Märklin M-skinner minner om tidligere tiders modelljernbane. 

2015 10 21 8857 TSu700

Et knippe bygninger, hvor mange venter på en mer permanent plassering.

2015 10 21 8869 TSu700

Hektisk trafikk på Märklin M-skinnespor.

2015 10 21 8877 TSu700

Jan Einar Larsen (foran) og Hans Christian Kjæraas besørger togfremføring. 

2015 10 21 8886 TSu700

Oppstillingsspor for Märklin-delen i ferd med å legges ferdig.  Og en mengde meter ledninger venter på å bli strukket og koblet til stillverk.

2015 10 21 8893 TSu700

Svend-Erik Larsen med spor på alle kanter, posisjoneringen i det som synes å være innflygingsbanen, fremstår som litt vågal. 

2015 10 21 8899 TSu700

Andreas Bjørnson travelt opptatt med telefonen, men det er neppe summetonen han forsøker å fange ...

2015 10 21 8913 TSu700

Primus motor og initiativtager Stein Unneberg strekker en stø hånd over Märklin-delen, en anleggsdel han ønsker skal engasjere barn og ungdom.

2015 10 21 8922 TSu700

To ildsjeler, Jan Einar Larsen og Henry Hansen, diskuterer løsninger.