Artikkelindeks

22. april var det tid for nok et besøk på jernbaneanlegget Holm-Nykirke, også denne gangen i Holmestrand med besøk i den kommende stasjonshallen.  Ettersom enkelte (les: fotografen og skribenten) kom tidlig, ble det tid til å se seg litt om på stasjonsområdet før møtet startet.  Derfor starter vi med noen utendørsbilder.

Fra plattformen til spor 1 i Holmestrand lar vi blikket gå over mellomplattformen mot fjellveggen som skjuler den kommende stasjonen.  Mellom betongbilen og betongpumpebilen vises inngangen som ble benyttet i anleggsperioden, og som blir rømningstunnel og ventilasjonssjakt for det ferdige anlegget.  Til venstre i bildet vises sørveggen for det som blir inngangspartiet til stasjonen.

Den sørligste delen av stasjonsområdet i Holmestrand med utsikt sørover.

Stasjonsområdet i Holmestrand.  Til venstre skimtes stasjonsbygningen fra 1881, midt i bildet veggen til det som blir inngangen til den nye stasjonen, helt til høyre rømningstunnelen.

 

Jernbaneverkets representanter tok oss vel imot i informasjonssenteret på Holmestrand stasjon, og ga inngående informasjon om prosjektet.

Mens vi venter.  En vitebegjærlig gjeng ...

... er samlet rundt bordet, ...

... og de siste deltagerne gjør sin entré.  Programmet kan starte.

Prosjektleder underbygning Ole Johan Aas-Haug i Jernbaneverket ga tilhørerne et godt innblikk i prosjektet.  Her er det Fjellheisen som omtales, på lerretet ble det vist en mulig løsning på det bygget som vil huse adkomsten til heisene.

Rune Johansen, som jobber med Jernbaneteknikkk som byggelederassistent på lavspentkontrakten UHN 12, overtok lerretet og gjorde på en god måte rede for eget arbeidsfelt.  Det dreier seg blant annet om høyspenningskiosker med rom for alle elektrofagene, anlegg for nødlys i håndløper og etterlysende skilter i tunnelen, samt brannventilasjon i taket på tunnelen.

 Hans Morten Tamnes takker på vegne av Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold de fra Jernbaneverket som velvillig stiller opp for oss med en flaske rødvin til hver.  Først ut er Vigdis Tandberg.

 

 SHA-leder (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Torstein Dahle var neste ut, deretter fulgte Ole Johan Aas-Haug og Rune Johansen.

Lokalavdelingens leder takket for den velvilje som har blitt vist lokalavdelingen fra Jernbaneverket gjennom byggeperioden, og ga uttrykk for håp om et siste besøk før anlegget ferdigstilles og trafikken igangsettes høsten 2016.

 

Da orienteringen var ferdig, ble deltagerne kledd opp med det som er minimumskravet for å kunne bevege seg i et anleggsområde - vernesko/-støvler, vernevest og hjelm.  Deretter gikk det i flokk og følge fra informasjonssenteret i pakkhuset langs Kirkeveien på bro over stasjonsområdet og inn på anleggsområdet.

Jernbaneverkets Torstein Dahle (t.h.) i samtale med Torstein Reiersen.

 

Bla om til neste side og bli med på innsiden.