Onsdag 27. august 2014 ble det gjenvisitt på dobbeltsporanlegget Farriseidet-Porsgrunn.  Nedenfor en liten smak av turen, resten kan du lese i artikkelen du finner i venstremenyen.

Sensommerstemning ved Hallevannets østre bredd i Vassbotn.

Ved Bjørntvedt.  Til venstre Vestfoldbanens nåværende midlertidige trasé og Bjørntvedt sidespor, i bakgrunnen til høyre den nordre åpningen til Eidanger tunnel.  To av turens deltagere fordøyer inntrykkene fra turen.