Årsmøtet i 2011 ble avholdt 2. mars i lokalene på Råstad stasjon.  Før årsmøtet ble satt, samlet mange seg om TV-en oppe for å se på film.  Årsmøtet ble avholdt i venterommet i 1. etasje.

 2011-03-02 0299 HMT700

 TV med jernbanefilm er en magnet.

 

Med såpass mange på plass i venterommet, gikk tankene til den gangen dette var avdelingens tilholdssted. 

2011-03-02 0300 HMT700

Gamle venteromsbenker og ulike stoler er fylt med medlemmer som vil delta på årsmøtet.  NJKs leder Ole K. Richenberg (t.v.) har kommet på besøk for å orientere om klubbens mangslungne aktiviteter.

 

2011-03-02 0301 HMT700

 Årsmøtepapirer studeres med interesse.

 

Etter gjennomført årsmøte ble Vidar Lund Iversen, som var avdelingens kasserer fra etableringen i 2008, takket for innsatsen.

2011-03-02 0304 HMT700

 Avdelingens leder Hans Morten Tamnes (t.h.) overrekker Vidar Lund Iversen en oppmerksomhet som takk for hans store innsats, deriblant fire bilder samlet i en ramme.  Bildene viser Vidar i ulike sammenhenger i aktivitet for avdelingens beste.

 

Til slutt fortalte NJKs leder Ole K. Richenberg nytt om NJK.

2011-03-02 0309 HMT700

 NJKs leder Ole K. Richenberg orienterer.