Ro  12183
Verkstedvogn

Ro 12183

Litra (type) Ro
Nummer 12183
Byggeår 1917
Fabrikant
Strømmens Værksted
Levert til NSB Hell-Sunnanbanen
Ombygget 1937-38
I ordinær bruk til 1979
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere
Vognvekt
Lasteevne
Ro 12183 ble levert fra Strømmens Værksted i 1917 som Gfo2 12183.
Gfo2-vognene ble bygget som boggivognutgaver av de toakslede  G2 / G3-godsvognene som var vanlige på begynnelsen av 1900-tallet. De første 40 vognene som ble levert fra 1905 hadde bare ett dørpar, mens vognene som ble bygget fra 1923 ble forlenget og utstyrt med to dørpar.
Alle Gfo-vognene hadde et lite konduktørrom med egen plattform og inngang fra enden. Rommet har vedovn til oppvarming og var tilholdssted for konduktør- og skiftepersonalet under kjøring av lokalgodstog.
 
Vogn 12183 rullet som ordinær godsvogn frem til 1937-38, da den ble bygget om til redskaps-/verkstedvogn for et utrykningstog i tilfelle jernbaneuhell. Vognen ble da rigget opp med alt tungt verktøy som trengs ved togavsporinger, men selve vognen ble forholdsvis lite endret.
 
Som redskapsvogn var Ro 12183 alltid stasjonert i Oslo, og utgjorde sammen med Rco 315 et komplett verkstedtog. Dette verkstedtoget ble utrangert i 1979, og overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
Vogn 12183 har siden stått hensatt på Kløftefoss på Krøderbanen. 
 

----------