De er innstilt til å bygge Fornebuporten og Flytårnet på Fornebubanen

Fornebubanen har innstilt HENT AS til oppføring av stasjonene Fornebuporten og Flytårnet. 

bygg.no