Kongetoget på sporet

Kongehuset har en lang tradisjon med å bruke tog på mange av sine reiser i Norge. 

Jernbanemagasinet